Franšíza

Frančízové siete


ROYAL SERVICE je natrhu v Slovenskej republike už 11 rokov. Prešiel vývojom systému, služieb,tovaru a sortimentu. Doteraz spoločnosť

ROYAL SERVICE prevádzkuje svojeprevádzky na priamo. Nakoľko chceme napredovať a našu sieť pod značkou “ROYALSERVICE“ budovať a rozširovať, rozhodli sme vyskúšať frančízový koncept na Slovensku, alebo v Českej republike.