O kopírovaní kľúčov

Dali ste si vyrobiť nový kľúč od dverí, ktorého výroba trvala tridsať sekúnd, krásne sa leskne, skvelé!
Prídete domov, kľúč vložíte do zámku a ...  Niekde sa stala chyba, kľúč nie a nie otočiť a Vy sa pýtate prečo? Tak na to sa pozrieme v nasledujúcich riadkoch.

Nie je kľúč ako kľúč. Samozrejme pripúšťame, že chyba sa môže stať aj na strane kľúčovej služby, avšak väčšinou je probléme práve v kľúči,ktorý ste sa rozhodli skopírovať. Stroje na výrobu kľúčov sú veľmi presné zariadenia a ich obsluha pristupuje k práci precízne, no napriek tomu pri každej novej kópií vzniká drobná odchýlka. Rozdeľ nie je viditeľný voľným okom a kľúč funguje bezchybne. Problém vzniká, ak sa z tejto kópie kopírujú ďalšie kľúče a z nich ďalšie ... Odchýlka sa násobí, presnosť výroby klesá až raz nastane situácia, kedy s takto opakovane  kopírovaným kľúčom neodomknete.


Podobný problém vzniká aj pri veľmi starých kľúčoch ako i pri kópiách rezaných i kľúčov zlomených. 
Čo s tým ?
Riešenie je jednoduché, v kľúčovej službe na výrobu prineste originál kľúča! 
Kópie z originálu sú vždy najkvalitnejšie. Ak neviete rozoznať originál, hľadajte sériové číslo alebo logo výrobcu. Zároveň každý originálny kľúč má veľmi hladké zúbky s ostrými hranami. V prípade, že si kupujete novú vložku do zámku, je užitočné ak si necháte spraviť o jeden kľúč viac a originál si odložíte. Z tohto originálu môžete neskôr kopírovať. Ak máte problém s kópiou od priestorov,kde je denne vysoká návštevnosť ľudí ako kancelárie či vchod do bytovky, takéto priestory má zväčša na starostí správca, ktorý by mal vlastniť originálne kľúče.

Čo ak máte chránený profil ?
Kľúče tretej a vyššej triedy bezpečnosti sa často nedajú skopírovať len tak na počkanie. Ak vlastníte aj vy takúto kľúčovú vložku, určite ste k nej v balení dostali aj bezpečnostnú kartu. Takéto kľúče je možné skopírovať jedine po predložení tejto bezpečnostnej karty.